Nama:                         Maya Malinda, S.E., M.T., Ph.D.

Perguruan Tinggi:       Universitas Kristen Maranatha

Fakultas:                     Bisnis

Jabatan Fungsional:    Lektor Kepala

 

Riwayat Pendidikan:

S1:       Universitas Kristen Maranatha

S2:       Institut Teknologi Bandung

S3:       Chung Yuan Christian University, Taiwan R.O.C.

 

Google Scholar ID:    kvr4FUMAAAAJ&hl

SINTA ID:                     24313

Scopus ID:                  57216968836