KEMAS, D., WIANTO, E., & TJANDRA, M. (2018). PERANCANGAN BUKU PANDUAN INTERAKTIF MENGENAI PENGENALAN PENYAKIT GANGGUAN KELENJAR TIROID PADA ANAK-ANAK. Serat Rupa Journal of Design, 2(1), 40–53. https://doi.org/10.28932/srjd.v2i1.476