Setyadi, R., & Anggoro, S. (2021). Risk Management Analysis Using COBIT 4.1 at Vehicle Testing Management Information System. Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi, 7(1). https://doi.org/10.28932/jutisi.v7i1.3419