., admin (2015) “Cover”, Jurnal Manajemen Maranatha, 10(1). doi: 10.28932/jmm.v10i1.50.