SHOLIKHAH, A. L.; PRIYONO, N. . Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Jurnal Akuntansi, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 1–12, 2022. DOI: 10.28932/jam.v14i1.4309. Disponível em: https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4309. Acesso em: 15 jun. 2024.